TBC1 Tanzania: Kila jumamosi na jumapili saa 3 asubuhi / Saturdays and Sundays at 9am

NTV Kenya: Saturdays at 10am

RTV Rwanda: Saturdays at 9:30am

Ubongo Kids ni katuni ya elimu burudani inayotengenezwa na Ubongo Media.

Ubongo Kids is a Tanzanian edutainment cartoon made by Ubongo Media.

Video za Ubongo Kids

Angalia Video Zote
Webisode
26. Ili Nikue…
25. Sisi Watoto Part 2
Episode, Webisode
24. Sisi Watoto Part 1
Episode, Webisode
23. Umuhimu wa Takwimu Part 2
Episode, Webisode
22. Umuhimu wa Takwimu Part 1